เอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. ร่วมทอดกฐินศิลปินดาราสายบุญ ณ วัดป่าสุวรรณเขต เมื่อวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ในเวลา 15.00น.


เอพศิน-ฟิวส์กิติกร-ป๊อบพระสีวลี24ช.ม. ร่วมทอดกฐินศิลปินดาราสายบุญ ในฐานะมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ ซึ่งมีโครงการพันธกิจส่งเสริมเผยแพร่ บ้าน วัด โรงเรียน ค้นหาผู้นำที่เสียสละ โดยครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ ณ วัดป่าสุวรรณเขต บ้านหนองแวง ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 พ.ย. 2566 เวลา 15.00 น. กิจกรรมด้านศาสนพิธี มีการฉลองสมโภชด้วยการเจริญพุทธมนต์ นำโดยพระอาจารย์ยุทธนา-พระอาจารย์สายยนต์ ได้อารธนาพระคุณเจ้าวัดต่างๆ มาร่วมอธิษฐานจิต พิธีฉลององค์สมเด็จมหาจักรพรรดิ หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พระสังกัจจายนะ พระสีวลีเถระ องค์ที่ 659 แห่งประเทศไทย ที่จะประกอบพิธีบวงสรวงมอบถวายแด่ วัดโพนเลา บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีคุณเบญญพัฒน์ กฤติธนเสฏฐ์(แนนซี่) พร้อมครอบครัว ญาติธรรม กัลยาณมิตร ได้ร่วมเป็นประธานเจ้าภาพ  ถัดจากนั้นได้มีการประกอบพิธีบวงสรวง อธิษฐานจิต โดยอ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ผู้ชำนาญการอธิษฐานบารมีบวงสรวง มากว่า 777 วาระทั่วไประเทศ นำพาพุทธบริษัท4 ได้ฉลองถวายปัจจัย เปิดบุญบารมี โดยมีพระครูกิตติ ภาวนาวรคุณ  เจ้าอาวาสวัดโพนเลา นำพาพุทธบริษัท4 ถวายปัจจัยกันอย่างเนื่องแน่น รวมยอดครั้งนี้ได้ 2,942 บาท ที่จะนำมอบถวายให้ทางวัด แต่พระครูกิตติ ภาวนาวรคุณ ทราบข่าววัดแห่งนี้มีโครงการจัดทำศาลาป่าหิมพานต์ จึงได้มอบปัจจัยถวายให้อีก 2,000 บาท เพื่อนำบุญมาร่วมกันสร้างเสาป่าหิมพานต์ ต่อมาก็ได้ประกอบพิธีมอบถวาย และเริ่มเข้าสู่หมวด ปฏิบัติธรรม ภาวนาเจริญ ฉลองด้วยบทพระคาถามหาจักรพรรดิ 108 จบ และการปฏิบัติสวดมนต์ พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 108 จบ ตามลำดับ มีพระอาจารย์ยุทธนา -พระอาจารย์สายยนต์ นั่งปรก อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง อธิษฐานบารมี พร้อมทั้งผู้ศรัทธาร่วมกันจนข้ามวันที่ 19 พ.ย. 2566 เวลา 01.30 น.เป็นอันเสร็จพิธี

ถัดจากนั้นวันที่ 19 พ.ย. 2566 เวลา 12.00 น. แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน วัตถุประสงค์การจัดงานนำโดยพระอาจารย์สายยนต์ เจ้าอาวาส-แนนซี่-เบญญพัฒน์-อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมงและศิลปินดาราสายบุญ ร่วมกันแถลงข่าว เน้นย้ำถึงพันธกิจ การเผยแพร่จริยธรรมศีลธรรม สร้างความสุขต่อชุมชน ต่อมาเป็นช่วงประกอบพิธีแห่กฐิน น้องฟ้าใสธิดานาคีนาฏยะ ได้รำถวายสะกดทุกสายต่าง อันทรงคุณค่าในฐานะทูตวัฒนธรรม ประจำมูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ เหล่าศิลปินดาราสายบุญ นำโดยเอพศิน-ฟิวส์กิติกร-หน่อยสุธิษา นักร้องสายบุญ ได้ร่วมกันถวายเสียง ชาวบ้านต่างมีความสุขทั้งเสียงหัวเราะ ความอิ่มปิติในบุญกุศล ที่เหล่าศิลปินดาราสายบุญ ได้ร่วมกัน ได้ปัจจัยร่วมบุญกว่า 5,000 บาท มอบถวายสมทบทุนในกองกฐิน และถัดมาก็ประกอบพิธีกฐิน รวมแล้วปีนี้ ได้ยอดทั้งสิ้น 300,9999.- บาท ก็ขออนุโมทนาบุญ กับทุกสายบุญที่ได้ร่วมบุญมาในครั้งนี้ทุกท่าน ให้บังเกิดความสุข ความเจริญ มีแต่ความสำเร็จสมหวังความปรารถนาทุกประการ

 

ติดตามข่าวสารกิจกรรม ได้ช่องทางต่าง

FACEBOOK : พระสีวลีองค์ที่659 วัดโพนเลา

YOUTUBE / FACEBOOK /TIKTOK: มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ โทรสายด่วนกองอำนวยการ  082-636-1965 LINE ID : prasevalee789

^