พระอาทิตย์ทรงกลด พิธีบวงสรวงสมโภชพระสีวลีองค์ที่ 641 ที่พักสงฆ์เจริญธรรม(โนนเจริญ) อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.19 น.ที่ผ่านมา


อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ผู้ชำนาญการอธิษฐานบารมี โดยประธานต้นบุญคุณภาวัช สุขอนันต์-คุณปริญสิรี พิชิตนิธิโชติกุล และคุณทศวรรษ แสนเทพ พร้อมทั้งคณะผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่ง-ผู้ไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรี กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ ได้ร่วมเดินทางมายัง ที่พักสงฆ์เจริญธรรม(โนนเจริญ) ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เพื่อร่วมในงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระสีวลี องค์ที่ 641 แห่งประเทศไทย และทอดกฐินประจำปี ในวันเสาร์ ที่ 11 พ.ย. 2566

โดยในเวลา 09.19 น.ได้ร่วมกันจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และการติดตั้งฉัตรสัปทน ให้ร่มเย็นเป็นสุข สวยงาม พร้อมเตรียมเครื่องบรรณาการ อันประณีต เมื่อเข้าสู่พิธีการได้บังเกิดเหตุ พระอาทิตย์ทรงกลด ต่างร่วมกันอนุโทนาบุญ ผู้ที่เข้ามาร่วมงานในพิธีอย่างเนื่องแน่

ถัดจากนั้น ได้ร่วมกันแถลงข่าวสื่อมวลทำการสัมภาษณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมงในฐานะผู้ประกอบศาสนพิธี ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์การประดิษฐานพระสีวลี ถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง ปัจจุบันนี้เปี่ยมไปด้วยบารมีธรรมอรหันตสาวกพระพุทธเจ้า นับตั้งแต่ริเริ่มโครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ตั้งแต่องค์ที่ 1 เมื่อวันเสาร์ ที่ 28 ธ.ค.2556 ถือว่าปัจจุบัน ผู้ที่บังเกิดศรัทธาเข้าร่วมถวายครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นผู้มีบุญมาก โดยไม่ต้องกล่าวอะไรมาก ทุกดวงจิตภายในย่อมรับรู้ แต่ถ้าเป็นตาเนื้อก็เป็นเรื่องของ ความถูกต้องที่นำความรู้ มาบ่มเพาะให้เกิดปัญญา และยังมีชาวบ้านต่างร่วมบุญจากการประกอบ พิธีเปิดบุญบารมีพระสีวลี อีกจำนวน 7,417 บาทในย่ามร่วมถวายเงินกฐินเพิ่มเติมในครั้งนี้

และได้สัมภาษณ์คุณปริญสิรี ได้กล่าวถึงโครงการประดิษฐานพระสีวลี789องค์ทั่วไทย ทราบจาก อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมง ที่สำคัญจริตเป็นกุศลในเนื้อนาบุญ พิจารณาจากการกระทำไม่สงสัยโลเลใดๆ พร้อมเห็นเป็นโครงการที่ดี มีมหากุศลมาก ส่วนตัวก็ชอบที่ทำบุญอยู่เสมอ และยังได้กล่าวสัมภาษณ์ คุณศิวาพร ตัวแทนผู้ไกล่เกลี่ยฯ รู้สึกยินดีและดีใจที่ได้มากร่วมงานครั้งนี้ พร้อมทั้งยังให้ขวัญถุง อ.ป๊อบพระสีวลี24ชั่วโมงอีก 500 บาทเป็นค่าครู

ต่อมาได้เข้าสู่พิธีการแห่กฐินประจำปี เป็นไปอย่างปิติยินดี ซึ่งในศาสนพิธี พระครูสิทธิถาวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พระอาจารย์หลินเจ้าสำนักที่พักสงฆ์

ผลที่สุดท้ายที่สุด สามารถร่วมบุญ มหาบุญบารมี รวมจำนวนเงิน 243,777 บาท พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี ขออนุโมทนาบุญกับคณะญาติธรรม กัลยาณมิตร มา ณ โอกาสนี้

 

ติดตามข่าวสารกิจกรรม ได้ช่องทางต่าง

FACEBOOK : พระสีวลีองค์ที่641 ที่พักสงฆ์เจริญธรรม ตนายางกลัก อเทพสถิต จ.ชัยภูมิ

YOUTUBE / FACEBOOK /TIKTOK: มูลนิธิพระสีวลีศิลปินดาราสายบุญ โทรสายด่วนกองอำนวยการ  082-636-1965 LINE ID : prasevalee789

^